PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW

Większość obiektów budowlanych wymaga okresowych przeglądów, czyli sprawdzania stanu technicznego. Każdy właściciel oraz zarządca budynku są zobowiązani do przeprowadzania okresowych przeglądów budynku, tj. jego konstrukcji, instalacji oraz wyposażenia technicznego.

Wykonujemy przeglądy techniczne budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, hal magazynowych i przemysłowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

PPinvest-bud oferuje przeglądy okresowe takie jak:

Podczas przeglądu spisywany jest protokół z dokumentacją fotograficzną, w którym wyróżnione są nieprawidłowości budynku wraz ze sposobem ich naprawy oraz stopniem pilności wykonania prac.

SPRAWDŹ W JAKIM STANIE

JEST TWOJA NIERUCHOMOŚĆ